5 มีนาคม 2562 ชงแก้ขยะพลาสติกงดนำเข้าในปีหน้า

ที่มา: https://www.posttoday.com/social/general/582241

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่าเตรียมเสนอแผนจัดการขยะพลาสติกที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยจะยุติการนำเข้าขยะพลาสติกทั้งหมดในปี 2563 และจะมีการรีไซเคิลขยะร้อยละ 100 ภายในปี 2573 เพื่อจัดการขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น 2 ล้านตัน แต่มีการกำจัดอย่างถูกต้องเพียง 5 แสนตันเท่านั้น หลังยกเลิกการนำเข้าขยะพลาสติก จะนำขยะพลาสติกในระบบทั้งหมดของประเทศมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อลดการผลิตพลาสติกใหม่ และกำจัดขยะพลาสติกเก่า รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกจะต้องมีส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิลอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ทั่วโลกใช้กัน ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมและมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมคาดว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ไม่เกินอีก 10 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 4-6 มี.ค. รัฐบาลไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น และศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ (UNCRD) เป็นเจ้าภาพ ร่วมจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีและศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ (UNCRD) เป็นเจ้าภาพ ร่วมจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีและ เจ้าหน้าที่อาวุโสประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพื่อจัดการขยะครั้งที่ 9